Category Enforcement – CE

Hva er “category enforcement”?

“Category enforcement” undersøker en Zwifters historiske prestasjoner basert på kraftkurvedata og identifiserer deretter den beste minimumsgruppen de kan bli med i på et ritt. “Category enforcement” hindrer en Zwifter fra å bli med i en tempo-gruppe som er for lett for dem basert på kraftdataene deres.

Hvorfor er “category enforcement” gunstig?

“Category enforcement” gir en rettferdig ritt-/konkurransemiljø ved å beregne en minimumsgruppe å konkurrere i basert på hver Zwifters kraftkurvedata.

Hvordan vet jeg hvilken tempo-gruppe som er “riktig” for meg?

Den laveste tilgjengelige tempo-gruppen du ser når du melder deg på et arrangement, er tempo-gruppen du sannsynligvis vil finne mest passende basert på din historiske kraftytelse. Valget er selvfølgelig ditt om du vil konkurrere i en høyere tempo-gruppe eller ikke.

Hvordan beregnes min minimumsgruppe?

Zwift analyserer kraftkurvedataene dine lagret i Zwift for alle aktiviteter de siste 90 dagene. Med det beregner Zwift profilen din som inkluderer metrikker som zFTP og zMAP som brukes til å definere tempo-gruppegrensene. Hver tur du gjør i Zwift – uavhengig av om du har lagret turen eller ikke – lagrer kraftdataene som brukes til å bestemme dine tilgjengelige tempo-grupper. Sjekk ut tempo-gruppeminimumene nedenfor for mer informasjon.

For mer utfyllende informasjon så anbefales det å lese Eric Schlange’s artikkel om temaet i Zwift Insider’s All About Category Enforcement.

Previous Article